Udlejning af bolig regler. Vi hjælper dig med alle de spørgsmål og udfordringer du møder som udlejerhomeconnector Udlejning af bolig regler

Tips til reglerne for udlejning af bolig

 

Hos Home Connector gør vi en dyd ud af, at vende det negative billede til noget positivt og stille danske udlejere bedre på et uigennemsigtigt marked.
 
Som udlejer er der mange ting du skal sætte dig ind i. Både love og regler skal følges, samtidig med, at det praktiske skal behandles. Vi hos Home Connector hjælper dig med regler ang. udlejning af bolig.

 

Vores netværk består, af over 80 store og mellemstore virksomheder samt mere end 700 attraktive private lejere.
Hos os får du "No cure no pay"
Ingen skjulte gebyrer, ingen ubehagelige overraskelser.

 

Gratis vurdering af din bolig >
 
Lars

Lars Kristensen

CEO Ejendomsinvestering Danmark ApS

Tak for sidste lejekontrakt på vort Skævinge projekt. Det er helt fantastisk, at vi nu har fået udlejet alle 13 boliger, mere end 3 md. før indflytningenstarter. Vi er meget tilfredse med forløbet, herunder jeres ukuelige opfølgning på lejeemnerne. Vi tog en chance med at engagere Home Connector, men det har vist sig at være en god beslutning, og I har bestemt levet op til de indgåede aftaler og deadlines.

Lars

Christoper Nielsen

Konsulent PWC

4 uger efter jeg havde engageret Rasmus og Home Connector, var der flere fremvisninger, end jeg havde opnået fra de andre agenturer sammenlagt (over en noget længere periode vel at mærke). 4 uger efter jeg havde engageret Rasmus og Home Connector, havde jeg således en lejekontrakt på hånden, der var fuldt ud tilfredsstillende i forhold til mine ønsker og behov.

Udlejning af bolig regler

 
 
Ejer du en bolig, som du ønsker at udleje? I mange tilfælde spørger vores kunder ind til tidsbegrænset udlejning eller udlejning af hele boligen i en længere periode (ubegrænset).
 
Er du ejer af en bolig har du som hovedregel altid lov til at foretage en udlejning (Der findes dog specielle regler for ideelle anparter eller villalejligheder, som er underlagt en samejeoverenskomst). Vi har i nedenstående listet nogle af de punkter, du skal være særligt opmærksom på
 

Regler omkring tidsbegrænsning

Når du som ejer vil udleje din bolig, kan du enten udleje i en tidsbegrænset periode eller ubegrænset. En typisk misforståelse som florerer i lejeverdenen er 2 års-reglen.

En lejekontrakt bliver ikke mere gunstig af, at tidsperioden kun lyder på 2 år, hverken for udlejer eller lejer, for tidsbegrænsningen er kun gældende, hvis der følger en saglig begrundelse. Som udlejer skal du derfor altid huske at begrunde sin tidsbegrænsning for lejemålet sagligt, jf. lejelovens § 80, stk. 3 for at undgå, at dette bliver tilsidesat.
 
Hvis du vælger at udleje i en tidsbegrænset periode, skal du som udlejer være opmærksom på, at du i § 11 kan indskrive uopsigelighed, enten helt eller delvist, som gælder for både dig og lejer.

Regler for korrekt fastsættelse af husleje

For boliger opført efter 1991 gælder der reglen omkring "fri huslejefastsættelse" eller det lejedes værdi - markedværdien. Udlejer kan herved selv fastsætte niveauet af huslejen, med forbehold for regleren i boligreguleringsloven.

For boliger, som er opført eller taget i brug før 1991, gælder i de fleste tilfælde regulering i henhold til den omkostningsbestemte husleje. Her fastsættes huslejen efter de driftsudgifter, som ejendommen har, samt en eventuel vurdering af lejen fra kommunens klagenævn (valuar). Dette vil ofte være afgifter, administration, skatter og forsikring.
 
Boligreguleringsloven er næsten gældende i alle landets kommuner, men hvor den ikke er vedtaget bliver huslejen fastsat efter ”det lejedes værdi”. Se www.mbbl.dk/bolig/private-udlejningsboliger/lejefastsaettelse-af-private-lejeboliger for mere information.
Lad os ringe dig op
Du skal ikke holde dig tilbage, vi sidder klar til, at hjælpe.

Regler for udlejning af bolig og vedligeholdelsesforpligtelser

Som udlejer skal du i lejekontrakten bestemme hvilken part, der skal være ansvarlig for vedligeholdelse af ejendommens indvending samt udvendige arealer.

Som udgangspunkt er du som udlejer ansvarlig for at lejemålet vedligeholdes forsvarligt samt, at lejer kan kræve at der bliver malet eller andet, hvis det skønnes at ejendommen trænger til det. Dog kan det i lejekontrakten aftales, at lejer står for vedligeholdelse af lejemålet, jf. § 8 i lejekontrakten, og således overtager vedligeholdelsesforpligtelserne for ejendommen og/eller lejemålet.
 

Huslejestigning

Det er ikke længere muligt at indskrive en aftale om trappeleje i en lejekontrakt. Det blev ændret med den nye lejelov, som blev vedtaget d. 1 juni 2015. En trappeleje er sagt med andre ord en aftale om en huslejestigning, der sker med et fast beløb hvert år.

Ønsker du en løbende huslejestigning, er det stadig en mulighed. I så fald skal det tilføjes i kontrakten, at huslejen skal følge stigningen i det danske nettoprisindeks.

Nettoprisindekset er en samlet opgørelse over udviklingen i priser på forbrugsvarer og tjenester.
 

Depositum og forudbetalt husleje

I lejelovens § 34 står der, at du som udlejer kan kræve depositum svarende til 3 måneders husleje. Du kan ydermere kræve forudbetalt leje for 3 måneder. Dette sikrer selvfølgelig dig som udlejer, men i mange tilfælde vil 7 måneders husleje (3 måneders depositum, 3 måneders forudbetalt leje samt første måneds leje) virke uoverskueligt for lejer. Derfor er det en god ide at afstemme med den mulige lejer, hvad denne har økonomi til, således at I finder frem til en aftale, I begge kan acceptere.
 
Der er forskel på depositum og forudbetalt husleje.
Depositummet bruges på skader ved lejemålet, som lejer ikke har udredet inden fraflytning, og som ikke hører ind under almindelig slidtage. Her har du som udlejer mulighed for at få lavet skaderne, uden selv at skulle punge ud og tabe penge på udlejningen.
 
Den forudbetalte husleje bruges i tilfælde af, at lejer stopper med at betale husleje. Ofte vil fogeden tage sig af at få lejer ud af lejemålet, men dette kan i nogle tilfælde tage noget tid, og den forudbetalte husleje sikrer dig som udlejer, så du i hvert fald får husleje i 3 måneder. Hvis der ikke er nogen problemer med lejer, bliver den forudbetalte husleje anvendt til lejers sidste måneder i lejemålet.
 

Husdyrstilladelse

Du har som udlejer fuld ret til at bestemme, hvorledes det skal være tilladt at holde husdyr i den bolig, du ønsker at udleje. I nogle tilfælde vil det være bestemt i ejerforeningen, hvilket du som udlejer skal være opmærksom på. I lejekontraktens § 10 vil du finde et afsnit om dette.
 

Lejemålets stand

Når du vælger at udleje din bolig kan lejer enten overtage lejemålet som nyistandsat eller som beset.
Efter den nye lejelov kan du som udlejer ikke længere forlange, at din lejer istandsætter efter lejeperioden er ovre selvom, at lejemålet er taget som nyistandsat.

Er lejemålet taget som beset, er der ikke nymalede vægge eller nyslebede gulve og lejer har ret til bruge lejemålet, som det er, og aflevere det i samme stand. Dog set bort fra almindelig slidtage.

Som udlejer kan du kun gøre krav på en normalistandsættelse. Der er endnu ikke kommet en præcis definition af "normalistandsættelse", men i de fleste tilfælde vil det være lig med udbedrelse af huller i væggen og maling de steder hvor, at det er nødvendigt.
 

Kvadratmeter

Når du som udlejer skal anføre hvor mange kvadratmeter din ejendom er på, skal størrelsen findes i BBR registret, da dette er det registrerede og anerkendte.
 

Særlige vilkår ved udendørsområder

Når du udlejer en lejebolig med have eller andre udendørsarealer, kan du indskrive særlige vilkår i § 11. Dette kan eksempelvis henvise til, at lejer skal slå græs eller klippe hækken.
 
Det er altid vigtigt at du har en underskrevet lejekontrakt inden, at lejer flytter ind i lejeboligen. Hvis dette sker uden lejekontrakt vil lejelovens gennerelle regler være bestemmende og ikke det anførte i lejekontrakten. Det vil eksempelvis betyde, at du ikke kan indføre tidsbegrænsning.

Som udlejer skal du derfor altid sørge for at have en underskrevet lejekontrakt, der sikrer dig og lejer. Dette mindsker også muligheden for stridigheder og uenigheder udlejer og lejer imellem.
 
Ønsker du yderligere information omkring reglerne for udlejningen af din bolig, skal du være meget velkommen til, at kontakte os på tlf: 46481234. 
Vi har udlejet boliger til medarbejdere fra bl.a.:
Home connector ApS Esromgade 15, 2 sal, 2200 København N   Telefon +45 46 48 12 34 info@homeconnector.dk